SolarEdge

SolarEdge

Werking SolarEdge

SolarEdge werkt met een zogenaamde power- optimizer per zonnepaneel. De optimizer is een regelaar, waarmee ieder zonnepaneel afzonderlijk wordt geregeld en beveiligd. De optimizers worden aangesloten tussen de bekabeling van de zonnepanelen. De zonnepanelen met optimizers worden aangesloten op de centrale omvormer van SoladEdge. De omvormer zet de gelijkstroom om in wisselstroom.

SolarEdge_ov

5 redenen om voor SolarEdge te kiezen:

  1. Monitoring per zonnepaneel
  2. Langere levensduur omvormer
  3. Voorkomt 6 tot 16% opbrengstverlies
  4. Flexibel ten opzichte van een string-omvormer
  5. Veiliger systeem

1) Monitoring per zonnepaneel

SolarEdge laat de volgende waardes zien van ieder afzonderlijk zonnepaneel

  • Voltage paneel
  • Vermogen paneel
  • Opbrengst in kWh paneel
  • Ampèrage paneel
  • Voltage power- optimizer

In de monitoringportal kunnen wij in één oogopslag zien of alle zonnepanelen goed functioneren. Als een zonnepaneel te ver achter blijft analyseren wij alle waardes per dag of per week in grafieken. Bij een defect kunnen wij onze servicemonteur gericht te werk laten gaan.

Praktijkervaring
Met SolarEdge lossen wij met enige regelmaat problemen op, die met een andere omvormer niet aan het licht waren gekomen. Denk hierbij vooral aan zonnepanelen die 10-30% minder goed presteren. In de meeste gevallen doordat ze een tik hebben gehad bij transport of montage. Soms is de reden ook niet meer te achterhalen, maar dan is wel duidelijk dat er een probleem is. Met SolarEdge kunnen wij garanderen dat uw systeem goed werkt. Problemen kunnen effectief worden opgelost.

Deze zekerheid en service kunnen we niet bieden met een stringomvormer, zonder power- optimizers. We beschikken dan alleen over de gegevens van het totale systeem. Het is dan heel moeilijk te beoordelen of uw systeem 10% meer zou moeten opleveren. Hiervoor zouden de zonnepanelen gedemonteerd moeten worden voor nader onderzoek. Extra vervelend is dat een defect paneel de opbrengt van de andere zonnepanelen negatief beïnvloed, als er geen power- optimizers worden toegepast.

Impressie SolarEdge portal
Onderstaand ziet u de monitoringportal zoals u deze ter beschikking krijgt. Wij hebben binnen de SolarEdge portal uitgebreidere mogelijkheden om de meetgegevens te analyseren. Verder hebben wij een eigen portal ontwikkeld, waarin wij de opbrengt van uw systeem kunnen vergelijken met andere systemen.

2) Langere levensduur omvormer

Het vervangen van de omvormer dient meegerekend te worden in de berekening van uw rendement op een investering in zonnepanelen. Deze kosten moet u immers nog maken om te kunnen blijven genieten van uw zonnepanelen.

String- omvormers: 2 keer vervangen en 25% kans op een defect tussen de 5 en 10 jaar
String- omvormers gaan gemiddeld 8-12 jaar mee. Dit komt omdat de condensatoren een beperkte levensduur hebben. String- omvormers dienen doorgaans 2 keer vervangen te worden op de levensduur van uw zonnepanelen. Wij verwachten dat 25% van de SMA stringomvormers tussen de 5 en 10 jaar kapot gaan. Een garantieverlenging van 5 naar 10 jaar kost bij SMA 25% van een nieuwe omvormer.

SolarEdge: slechts 1 keer vervangen
De omvormer van SolarEdge gaat 12-20 jaar mee. De optimizers leveren een constante spanning van 350 of 750 Volt aan bij de omvormer. Dit is tevens de ideale gelijkspanning voor de omzetting naar wisselspanning. De constante belasting komt de levensduur van componenten ten goede. SolarEdge omvormers zijn opgebouwd uit de beste componenten. Op de SolarEdge omvormer zit daarom ook standaard 12 jaar fabrieksgarantie. Deze is optioneel uit te breiden naar 20 of 25 jaar. Op de optimizers zit standaard 25 jaar fabrieksgarantie.

3) Voorkom 6-16% opbrengstverlies

Het tuinslang- effect

Normaal gesproken worden alle zonnepanelen in serie geschakeld en op een string- omvormer aangesloten met 1 of 2 MPP trackers (regelaars). Een groep in serie geschakelde zonnepanelen (string) kunt u vergelijken met een tuinslang. Een zonnepaneel dat minder goed presteert geeft hetzelfde effect als wanneer u met een voet op de tuinslang gaat staan: er komt minder water uit. Het zwakste zonnepaneel heeft een negatieve invloed op de opbrengst van alle andere zonnepanelen. Door de zonnepanelen afzonderlijk te regelen met een power- optimizer heeft u hier geen last van.

Oorzaken van het tuinslang effect
Het tuinslang effect zal optreden als er een verschil ontstaat tussen de prestaties van de afzonderlijke zonnepanelen. Onderstaand vindt u een overzicht van de meest voorkomende oorzaken van het tuinslang effect.

Oorzaak 1: Schaduwval
Het negatieve effect van schaduw wordt nog wel eens onderschat. Een klein streepje schaduw kan al tot tientallen procenten verlies leiden. Een zonnepaneel dat voor 20% in de schaduw ligt kan een heel zonnepaneel uitschakelen.

Voorbeeld van vermogensverlies door schaduw
Onderstaand ziet u een grafiek uit de SolarEdge portal van een van onze klanten.
De groene grafiek laat het vermogen zien van een zonnepaneel dat vanaf 13:00 uur schaduw krijgt. Te zien is dat dit paneel snel terugzakt in vermogen, wanneer er een beetje schaduw op komt. De rode grafiek toont het vermogen van een ander zonnepaneel op hetzelfde dak, dat geen last heeft van schaduw.

Gelukkig heeft deze klant geen string- omvormer, want dan zou zijn hele systeem vanaf 13:00 uur voor 80% uitvallen.
Schaduw_zonnepanelen_grafiek
Oorzaak 2: Opwarming
Als zonnepanelen warmer worden dan 25 graden gaan ze 0,5% vermogen verliezen per graad Celsius. In de zomer kunnen zonnepanelen warmer dan 60 graden worden en tot 20% vermogen verliezen. De wind kan bepaalde zonnepanelen beter koelen dan andere, waardoor er temperatuurverschillen ontstaan. De warmste panelen remmen de andere zonnepanelen af.

SE4

Oorzaak 3: Degradatie
Het vermogen dat zonnepanelen geven loopt over 25 jaren 15% tot 20% terug. Dit noemen we degradatie. Niet alle zonnepanelen degraderen even snel. Naarmate het systeem ouder wordt, worden de verschillen groter.

Oorzaak 5: Weersverandering

Iedere keer als er bewolking over de zonnepanelen trekt ontstaan er verschillen tussen het vermogen dat de afzonderlijke zonnepanelen geven. Ook bij veel diffuus licht zien wij grotere verschillen ontstaan tussen de vermogens van zonnepanelen.

SE6-2
Links een systeem met een pijpje op het dak, rechts een systeem bij bewolking.

Met SolarEdge geen tuinslangeffect
Doordat SolarEdge met een optimizer per zonnepaneel werkt heeft u geen last van het tuinslangeffect. U haalt de maximale opbrengst uit ieder afzonderlijk zonnepaneel op ieder moment van de dag.

4) Flexibel systeem

Verschillende zonnepanelen bruikbaar
Met een string- omvormer dienen alle zonnepanelen van hetzelfde merk en type te zijn. Dit kan problemen opleveren als u na verloop van tijd een paneel wilt vervangen. Met SolarEdge is de uitwisselbaarheid van uw systeem beter.

Eenvoudig uitbreiden
Een string- omvormer dient geselecteerd te worden op het aantal zonnepanelen. Bij een uitbreiding is meestal een nieuwe omvormer nodig. Bij SolarEdge kunt u relatief goedkoop een grotere omvormer plaatsen, om later eenvoudig te kunnen uitbreiden.

5) Veiliger systeem

Een zonnepaneel geeft ongeveer 37 Volt gelijkspanning. Als we 10 zonnepanelen in serie aansluiten staat er 10 x 37 Volt = 370 Volt op de kabels. Deze spanning is met geen mogelijkheid van de kabels af te krijgen, zolang de zonnepanelen doorgekoppeld zijn. Zelfs als de stroom binnen wordt uitgeschakeld, blijft er 370 Volt op de gelijkstroomkabels staan. Dit kan gevaar opleveren bij brand en bij werkzaamheden aan de installatie. Bij brand kan de brandweer bijvoorbeeld niet blussen.

Met SolarEdge is de spanning op de stringkabels snel terug te brengen naar 1 Volt per paneel. De optimizers controleren eerst of de installatie helemaal veilig is en schakelen de panelen daarna pas in. Bij een storing brengen ze de spanning direct terug naar 1 Volt. Ook bij te hoge temperaturen wordt de spanning direct terug geschakeld naar 1 Volt per paneel.

De SolarEdge optimizers zijn uitgerust met vlamboogdetectie. Bij hoge gelijkstroom kan een vlamboog ontstaan in geval van een los contact. Dit kan gebeuren bij een beschadigde kabel of een stekker die niet goed vast zit.

Hogere verzekeringspremie in de toekomst voorkomen?
Nu steeds meer mensen zonnepanelen plaatsen, trekken zonnepanelen ook steeds meer de aandacht van verzekeraars. In landen waar zonnepanelen al heel populair zijn moeten zonnepanelen- eigenaren vaak meer premie voor de brandverzekering betalen als ze een string- omvormer gebruiken. Kiest u voor SolarEdge, dan heeft u hier geen last van.
SE7