Zonnepanelen

Het belangrijkste product van BCON Energy Systems is: zonne-energie!

De afgelopen jaren hebben wij al heel wat zonnepanelen mogen installeren. Klik op het menu hieronder of op het pijltje naast ‘zonnepanelen’ en u vindt alle informatie over deze vorm van energiebesparing.

Veel gestelde vragen:

Over zonnepanelen

De zon is onze belangrijkste energiebron

Een intelligent gebruik van de zon helpt ons het natuurlijk evenwicht te bewaren. we­reldwijd is onze totale, jaarlijkse energie consumptie, gelijk aan de energie die de zon in slechts 20 minuten tijd op de aarde schijnt. In onze regio is dit ongeveer 1000 Watt/m2, klaar om opgevangen te worden. De zonnepanelen zijn speciaal ontwikkeld om deze energie efficiënt om te zetten in elektriciteit

Hoeveel heeft uw gezin nodig om voldoende elektriciteit op te wekken?
Een gemiddeld gezin verbruikt ongeveer 3500 KW aan elektriciteit per jaar. Met de in­stallatie van circa 30m2 aan zonnepanelen is het al mogelijk om deze gemiddelde jaar­lijkse behoefte af te dekken.

Bespaar niet alleen op uw energie rekening, maar spaar ook het milieu!

Zonne-energie is een milieuvriendelijke energiebron. Iedere d.m.v. zonne-energie opge­wekte kilowatt uur bespaart ongeveer 1 kilo aan CO2 in vergelijking met opwekking door conventionele (fossiele) bronnen. Daarnaast veroorzaakt zonne-energie (PV) geen geur of geluidsproblemen voor omwonenden.

Veel gestelde vragen:

Hoe werkt een zonnepaneelsysteem?zonnetje
Een zonnepaneelsysteem bestaat uit meerdere zonnecellen die individueel weer bestaan uit 2 lagen, een positieve en negatieve laag met ertussen een neutrale laag. Door invloed van licht veranderd de spanning tussen de 2 lagen. Hoe meer licht, hoe meer spanningsverschil. Omdat één enkele cel te weinig vermogen afgeeft zijn er gem. 36 stuks geschakeld in een in zonnepaneel. Het zonnepaneel wordt weersinvloedbestendig gemaakt om wind en regen géén kans te geven.

Is zonne-energie in Nederland wel zinvol?
Ja; het verschil in jaarlijks beschikbare energie tussen de Sahara en het noorden van Scandinavië is niet meer dan een factor drie. Nederland krijgt ongeveer 1000 kWh/m2 per jaar aan zonlicht. Het verschil tussen zomer en winter bedraagt in Nederland een factor 7-10. Vanwege dat verschil is het belangrijk dat de energie kan worden opgeslagen of dat een tweede energiebron beschikbaar is die de verschillen kan opvangen. Er is wereldwijd 5000x meer zonne-energie beschikbaar dan we nodig hebben. Dit getal zegt echter nog niet zoveel, want we kunnen onze landen niet volleggen met zonne-energie installaties en bovendien is het rendement van de omzetting in bruikbare energie veel lager dan 100%. Niettemin is al door velen aannemelijk gemaakt dat zonne-energie een hoofdrol kan spelen in onze mondiale energievoorziening.

Waarom zijn zonnecellen meestal blauw of zwart?
De blauwe kleur van zonnecellen wordt veroorzaakt door de anti-reflectielaag op het silicium. Bij een optimale laagdikte oogt de cel blauw, maar andere kleuren (brons, groen, paars) zijn te bereiken met een andere laagdikte. De prijs die daarvoor moet worden betaald is een verminderde opbrengst (typisch 10-25% lager) door een hogere reflectie. De werking van de anti-reflectielaag is vergelijkbaar met die van de coating op de lens van fototoestellen. Donkergekleurde zonnecellen hebben gewoon een lage reflectie voor zichtbaar licht en dus een hogere absorbtie.

Als de zon weinig schijnt, heb ik dan stroom?
Ieder beetje (zon)licht is bruikbaar voor de omzetting in elektriciteit, ongeacht of het om directe of indirecte instraling gaat. De opbrengst is echter het grootst bij volle zon.